Adatkezelési tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és ezeket az információkat senkinek nem adom át! Kizárólag - a számla adatai továbbítódnak a NAV felé, a törvényi előírás miatt!

 

Karvalics Kinga EV adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Karvalics Kinga egyéni vállalkozó

Székhely: Budapest, 1188 Kalász u. 27/b

Weblap: efitnesszuglo.hu

Kappcsolattartás: Tel.: +3620/22 77 509, Viber, www.facebook.com/efitnesszuglo

E-mail: fit [at] efitnesszuglo [dot] hu

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Adakezelési célok

Sporttevékenység és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

 

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok:

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

4. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelésicél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név, lakcím (adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Legalább 8év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1)bekezdés a)pont

Nem történik

egy év

 

Aktuális

 

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

 

INGYENES PRÓBA EDZÉS - 

amennyiben a próbaedzést követően 10-15-20 ALKALMAS bérletet vásárolsz 

 

ÍZELÍTŐ BÉRLET - 

3 alkalmas egyszeri alkalommal vásárólható BÉRLET 5.500 Ft

 

SZÜLINAP, NÉVNAP - 

Annak a kedves vendégünknek, aki születésnapját ünnepli -30%, ha névnapját ünnepli -15% kedvezményben részesül, azon a héten, amikor bérletet vásáról

Elérhetőség

E-Fitness: 20/22 77 509

 

Masszázs: 30/288 9016

 

Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8 - 20, Péntek: 8 - 13:00, Szombat - Vasárnap: ZÁRVA

 

1145 BUDAPEST., Róna utca 141. II/5. 13-as kapucsengő

Térkép >>